štúdia: Ako dlho máte KONOPE v tele ?

Výsledky štúdie prehľadne znázorňujú obrázky. Obrázok č.1 ako príklad kinetického profilu THC, obrázok č. 2 u rekreačného používateľa a obrázok č. 3 pri chronickom používateľovi.

vys3-768x498

Chronickí užívatelia konope v experimente užili signifikantne väčšie množstvo THC ako rekreační užívatelia (p <0,001) . Množstvo použitého THC v experimente sa pohybovalo od 3,4 do 35,3 mg (priemer 15,7 mg) u rekreačných užívateľov a od 23,3 do 89 mg (priemer 40,8 mg) u chronických užívateľov. Výsledky analýzy pomocou testu ANCOVA odhalili rozdiel v bazálnej vstupnej hladine oboch skupín (F (1,20) = 5,9, p <0,05), ďalej boli preukázané signifikantné zmeny hladín v čase (F (2,40) = 23, 7, p <0,001), ale nepreukázal sa globálny účinok na hladiny medzi skupinami alebo interakcie faktorov. Následná analýza pomocou post hoc testov preukázala, že chronickí užívatelia mali výrazne vyššie hladiny THC (ako rekreační užívatelia) v sére pred začiatkom merania, za 30 min a 4,5 hod po užití (p <0,001), za jednu a pol hodinu po užití hodnoty takmer dosahovali štatistickej významnosti (p = 0,07). Najvyššie priemerné hladiny THC v sére (teda za 30 min po užití) dosahovali 10,2 ng / ml u rekreačných užívateľov, pri chronických potom zhruba dvojnásobok 21,3 ng / ml.

Hladiny oproti bazálnej hodnote (ANOVA) boli signifikantne zvýšené u rekreačných, tak aj u chronických užívateľov za 30 min (p <0,001) a u rekreačných užívateľov aj za 1,5 hod (p <0,01). Pokiaľ ide o celú skupinu (rekreačné a chronické), sérové ​​hladiny pozitívne korelovali s množstvom použitého THC (r = 5,189; p <0,05).

Zatiaľ čo u rekreačných užívateľov nebola pred začatím kinetického experimentu v žiadnom prípade v kontrolnom sére zistená detekovateľná hladina THC, niektorí chronickí užívatelia mali významné hodnoty THC v kontrolnom sére už pred vstupom do kinetického experimentu (napr. Hodnoty 7 alebo 8 ng / ml). Hladiny THC v sére za 30 minút po jointe boli u oboch skupín veľmi individuálne variabilný s veľkým rozptylom hodnôt (1-23 ng / ml u rekreačných a 6-49 ng / ml u chronických užívateľov). U rekreačných užívateľov bolo experimentálne potvrdené v 12 prípadoch, že už za 4,5 hodiny po konzumácii konopné drogy nebola aplikovanú metódou GC-MS zistená merateľná hladina THC v krvnom sére, u jedného používateľa z tejto skupiny bola zistená nepatrná hodnota na medzi kvantifikácie 1 ng / ml, jeden používateľ vzorky nemal požadovanú vzorku séra. Väčšina chronických používateľov však stále udržuje významné koncentrácie THC v sére po 4,5 hodinách. U niektorých chronických užívateľov, ktorí zotrvali po celý čas v experimente (4 osoby) boli významné hladiny THC v sére zistené aj po 24,5 hodinách (dve osoby s nálezom THC 4 ng / ml a 16 ng / ml). “

Záver: v skratke povedané, chronickí užívatelia majú vyššie hodnoty kanabinoidov v krvi aj pri samotnom požití konope, aj po 1,5 hodine aj po 24 hodinách dosahuje úroveň THC v krvi chronického užívateľa vyššie hodnoty ako u rekreačného užívateľa. Samozrejme budeme očakávať aj výsledky štúdie ktorá má porovnávať účinky resp. efekt užívania konope na riadenie motorového vozidla

 

Zdroj: BALÍKOVÁ, Marie a Tomáš HLOŽEK A KOL. Časový profil hladín THC v krvnom sére u rekreačných a chronických fajčiarov marihuany po akútnom užívaní drog – dôsledky pre vedenie motorového vozidla. 1. Praha: SUDNÁ MEDICÍNA, 2014.

 

Share

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.