MediCann Slovakia https://medicann.sk Úsmev lieči - Konope lieči Tue, 02 Jun 2020 11:04:07 +0000 sk-SK hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.1 167020956 Kanabinoidy v liečbe ľadvín https://medicann.sk/kanabinoidy-v-liecbe-ladvin/ https://medicann.sk/kanabinoidy-v-liecbe-ladvin/#respond Wed, 03 Jun 2020 05:00:00 +0000 https://medicann.sk/?p=1302 Užívanie konope nemá negatívny vplyv na funkciu obličiek. Naopak, niektoré kanabinoidy  skutočne chránia obličky pred poškodením.

Obličky predstavujú dôležitý orgánový systém pre kardiovaskulárne funkcie a vylučovanie odpadu. Faktory ovplyvňujúce funkciu obličiek môžu nepriamo ovplyvňovať ďalšie fyziologické procesy. Patria sem hladina krvného tlaku, srdcová frekvencia, vylučovanie sodíka a rovnováha vody a soli v tele.

Obličky patria medzi orgány v ktorých sa nachádzajú receptory CB1 a CB2 najexpresívnejšie. Preto endogénne aj konopné kanabinoidy môžu zmeniť ich funkciu. Bohužiaľ, existuje len veľmi málo klinických štúdií, ktoré sa týkajú ľudí, a preto vieme len málo o účinku kanabinoidov na zdravé obličky a funkciu obličiek, kde existuje už ochorenie obličiek. Z dostupných predklinických a klinických údajov vyplýva, čo vieme o účinkoch aktivovania receptorov CB1 a CB2 v obličkách.  

Ako kanabinoidy fungujú v obličkách ?

Ochorenia obličiek, ako je diabetická nefropatia, narušujú funkciu receptorov CB1 a CB2 v obličkách. Biopsie od pacientov trpiacich nefropatiou ukázali zvýšenú expresiu receptora CB1, zatiaľ čo v modeloch ľudí a myší sa zaznamenala znížená expresia CB2.

Štúdie, ktoré sa doteraz uskutočnili, skutočne ukázali, že použitie farmakologických látok na zníženie aktivity CB1 a zvýšenie aktivity CB2 sa spája so zlepšením štruktúry a funkcie obličiek v modeloch chronického ochorenia obličiek. Na ďalšiu podporu tohto je preukázané, že podávanie kanabidiolu (CBD) zachováva obličkové štruktúry, keď sa prietok kyslíka prerušovane znížil na zvieracom modeli akútneho poškodenia obličiek.

Zdá sa, že CBD môže mať priame účinky, ktoré chránia štruktúru a funkciu obličiek. Konečný fyziologický účinok aktivácie receptora CB však pravdepodobne nie je ľahko predvídateľný.

CBD môže nepriamo zmeniť funkciu obličiek tlmením zápalu. Aktivácia receptorov CB2 má protizápalový účinok. Jej výsledkom je zníženie infiltrácie zápalových buniek a produkcia cytokínov (zápal zvyšujúci molekulu). Naopak, v inej štúdii, pri ktorej sa použil myší model akútneho poškodenia obličiek, vedci zistili, že aktivácia receptorov CB1 sa spája so zvýšeným oxidačným stresom, ktorý stimuluje zápal a nakoniec iniciuje bunkovú smrť. Prínos zníženia zápalu obličiek spočíva v účinkoch na kardiovaskulárny systém. Celkovo znižuje riziko vzniku hypertenzie a vaskulárnej stuhnutosti.

Potrebujeme viac výskumov na ľuďoch

Máme veľmi obmedzené informácie o účinkoch údeného kanabisu na zdravú populáciu a pacientov s CKD. Jedna jediná štúdia, do ktorej bolo zapojených 647 pacientov, zistila, že fajčenie kanabis nespôsobilo zníženie funkcie obličiek. Markery renálnej funkcie sa v malej prospektívnej štúdii liečenia bolesti lekárskym kanabisom stále nezmenili. Okrem toho, u 1225 pacientov, ktorí dostávali transplantáty obličiek, použitie kanabisu nezmenilo funkciu transplantovanej obličky jeden rok po prijatí.

Je preto pravdepodobné, že kanabinoidová signalizácia by mohla terapeuticky pôsobiť na ochorenia obličiek. Zdá sa, že kanabisové výrobky bohatšie na CBD majú v porovnaní s THC väčší farmakologický potenciál. Naše znalosti o kanabinoidoch a o tom, ako aktivujú receptory, rastú. Čoskoro budeme vedieť, ktoré kmene a produkty sú prospešnejšie pre pacientov s ochorením obličiek.

Pre info o možnostiach užívania píšte na: pacient@medicann.sk

ZDROJ: https://www.rxleaf.com/cbd-protects-kidney-function/?fbclid=IwAR2MjBdEG58ginCGYgRGmznHHk60jRDD96fTuNEhOQ26-V7PTF4clEV4Zv4

Share

]]>
https://medicann.sk/kanabinoidy-v-liecbe-ladvin/feed/ 0 1302
Kvasnice produkujúce THC https://medicann.sk/kvasnice-produkujuce-thc/ https://medicann.sk/kvasnice-produkujuce-thc/#respond Wed, 27 May 2020 13:00:00 +0000 https://medicann.sk/?p=1298 Kvasinky sú zodpovedné za výrobu najmenej dvoch najväčších vynálezov ľudstva: chleba a piva. Teraz, podľa vedcov na U.C. Berkeley, do tohto zoznamu môžeme pridať kanabinoidy. Vďaka týmto výskumníkom a modernej vede môžu kvasinky produkovať THC.

Skupina šikovných bioinžinierov objavila, ako spojiť niekoľko génov konope do špeciálnych druhov kvasiniek. To povzbudzuje rýchlo rastúci jednobunkový organizmus, aby využíval svoje obrovské vlastnosti na produkciu kanabinoidov. Potom rýchlo replikuje aktívne zložky, ktoré sa obvykle nachádzajú v rastline konope. Tento objav má obrovský liečivý a terapeutický potenciál.

Prečo kvasinky?

Kvasinky sú zázračné stvorenia. Kvasinky, ktoré boli oficiálne súčasťou kráľovstva húb a plesní, prežili milióny rokov vďaka svojmu efektívnemu a jednoduchému dizajnu. Kvasinky sú asexuálne jednobunkové organizmy. Inými slovami, rozmnožovanie vyžaduje iba jednu kvasinkovú bunku – kompletný organizmus ako taký. Biologicky to takmer zaručuje jeho prežitie – obrovská výhoda v prírodnom svete.

Pretože kvasinky sú tak jednoducho skonštruované, ľahko sa dajú využiť v modernej genetickej manipulácii. Vedci už používajú na výrobu protirakovinových liekov podobne jednoduché rodiny baktérií. Tieto genetické spletence pomohli zachrániť ďalšie rastliny pred nadmerným zberom, napríklad strom Yew, ktorý prirodzene produkuje mikróby bojujúce proti rakovine.

Keď kvasinky produkujú THC, otvárajú sa tým nové možnosti. Kým konope je (nielen našou) vládou oficiálne považované za nelegálnu drogu, kvasinky nemajú také zákonné obmedzenia. Je možné, že THC vyrobené z kvasiniek by mohlo tvoriť úplne novú právnu triedu mimo konope. Sú teda kvasinky trójským koňom pre kanabinoidy v štátoch ktoré konope obmedzujú ?!

Ale to nie je jediná výhoda

V porovnaní s rastúcimi kvasnicami je pestovanie konope časovo a finančne náročné. Ak sa tieto nové genetické modifikácie ukážu ako účinné a zvládnuteľné, výrobcovia farmaceutických výrobkov by mohli ušetriť množstvo peňazí získavaním kanabinoidov pestovaných v kvasniciach namiesto nákupu akrov skleníkov na pestovanie rastlín konope.

Ako kvasnice tvoria THC ?

Krehký postup musí byť vykonaný špecifickým spôsobom, aby sa zaistilo, že kvasinková bunka prežije operáciu a replikuje sa takým spôsobom, aby boli pridané kanabinoidy bohaté a aktívne.

Vedci tak využívajú niečo, čo sa nazýva natívna mevalonátová dráha. Je to prirodzený a nevyhnutný proces v mnohých živých organizmoch, ktorý premení jeden enzým na dva päťuhlíkové stavebné bloky. Telo používa túto cestu na to, aby nakoniec vytvorilo rozmanitú triedu viac ako 30 000 biomolekúl, ako je cholesterol, vitamín K a všetky stereoidné hormóny.

Kvasinky neprodukjú iba THC. Dokážu toho omnoho viac. Vedci to dokázali, keď sa pri svojich pokusoch o genetické zostrihovanie rozhodli použiť rôzne kanabinoidy.

Vedci neaplikovali kanabinoidy iba do kvasinkových buniek; pôvodne začali so syntetickými konopnými výrobkami. Používali aj laboratórne produkované kanabinoidy, aké sú používané pri výrobe liekov Marinol a Dronabinol.

Vedci týmto otvorili terén pre dôkladnejšie štúdium novovytvorených zlúčenín. S trochou šťastia by  mohli inšpirovať vývoj liečby rôznych zdravotných problémov.

ZDROJ: https://www.rxleaf.com/yeast-makes-thc-and-other-cannabinoids/?fbclid=IwAR3Ar1kWCN5yhiYhOxPmc7zQ8QF-DT6k_-fk1Ir2NEPpB2ylmWwj65kOjjk

Share

]]>
https://medicann.sk/kvasnice-produkujuce-thc/feed/ 0 1298
Konope, imunita a COVID-19 https://medicann.sk/konope-imunita-a-covid-19/ https://medicann.sk/konope-imunita-a-covid-19/#respond Wed, 01 Apr 2020 08:22:20 +0000 https://medicann.sk/?p=1286 Keďže sa v poslednej dobe všetko v správach točí okolo vírusov, chceme predstaviť niektoré vedecké poznatky, ktoré by mohli pomôcť spotrebiteľom zorientovať sa v produktoch a ich prínosoch pre zdravie. Zdravotný stav každej osoby je jedinečný a každý užívateľ by starostlivo zvážiť svoj aktuálny stav a tiež prijať správne kroky v boji proti vírusom ako je chrípka alebo Covid-19.  

Čo je vírus chrípky?

Vírus chrípky je vírus RNA, ktorého rody zahŕňajú chrípku A, chrípku B a chrípku C. RNA, ktorá predstavuje kyselinu ribonukleovú, je prítomná vo všetkých živých bunkách a pôsobí ako posol z DNA, ktorá riadi syntézu rôznych proteínov v telo. Prečo je to dôležité? Namiesto toho, aby telo produkovalo proteíny potrebné na normálne fungovanie, RNA replikuje vírus, čím spôsobí zvýšenie vírusovej záťaže v tele.

Vírus chrípky

Čo je koronavírus?

Koronavírus je tiež trieda vírusov RNA, ktorá sa rýchlo replikuje a zahŕňa syndróm náhleho akútneho respiračného zlyhania (SARS) a respiračný syndróm Stredného východu (MERS). Nazýva sa koronavírus kvôli hrotom podobným korunám, ktoré sa z vírusu vylučujú. Štruktúra vírusu chrípky je však zreteľne odlišná v tom, že hroty, ktoré vyčnievajú z bunky, majú rovnakú výšku ako membránové proteíny, zatiaľ čo v koronavírusoch sú proteínové hroty vyššie ako membránové proteíny. Prečo je tento štrukturálny rozdiel dôležitý? Jednoducho povedané, spôsobuje to to, že je koronavírus je ťažšie liečiteľný a robí tradičné chrípkové vakcíny neúčinnými.

vírus Covid-19

Konope a imunitný systém

V endokanabinoidnom systéme interagujú kanabinoidy a terpény s receptormi CB1 a CB2, ako aj s inými receptormi. Aj keď sú receptory CB1 aj CB2 prítomné v centrálnom nervovom systéme (CNS) a periférnom nervovom systéme (PNS), receptory CB2 sa viac vyskytujú v imunomodulačných bunkách. Imunitný systém hrá kľúčovú úlohu pri udržiavaní tzv. homestázy organizmu (teda pomáha ľuďom zostať zdraví).

V roku 2008 Buchweitz a tým publikovali štúdiu o účinkoch THC na myši infikované vírusom chrípky a poznamenali, že imunitný systém zaznamenal zvýšené vírusové zaťaženie a potlačil produkciu lymfocytov. Zdá sa, že následná štúdia uvádzaná Karmausom a tým podporuje počiatočné zistenia, že THC môže potlačiť imunitný systém a spôsobiť zvýšenú vírusovú záťaž. Treba však poznamenať, že išlo o malé štúdie uskutočnené na myšiach, kde sa požil samotný kanabinoid THC a nie synergia všetkých látok ktorá je podľa skúseností a štúdií na ľuďoch potrebná !

Na druhej strane, mnohým pacientom s HIV / AIDS alebo tým, ktorí trpia kachexiou alebo nevoľnosťou súvisiacou s chemoterapiou, ktorí majú oslabené imunitné systémy, sa odporúča THC na zmiernenie týchto zničujúcich vedľajších účinkov. THC tiež aktívne zmierňuje zápalové reakcie na roztrúsenú sklerózu a amyotrofickú laterálnu sklerózu.

Odporúčania pre pacientov

Z nedostatku presvedčivých vedeckých údajov je možné vidieť, že každý konopný pacient musí brať do úvahy svoje osobné potreby a svoju osobnú situáciu. Ak pacienti našli konkrétny produkt, ktorý im  vyhovuje, mali by pokračovať v jeho užívaní naďalej. Ak pacient trpí chrípkou, koronavírusom alebo iným typom respiračného ochorenia, mal by sa poradiť so svojím lekárom (článok je z USA kde ľudia majú slobodne a legálne možnosť hovoriť o KONOPNEJ liečbe, pozdravujeme lekárov na Slovensku !)  aby zistil, či je takáto liečba pre neho vhodná. Lekárske odporúčania následne môže zahŕňať zmenu z inhalačného typu liečiva (t. J. Na fajčenie / vapovanie) na orálne lieky (t. J. Jedlé jedlá, pastilky, olejové extrakty, atď.)

Pacientom resp. konopným užívateľom na Slovensku odporúčame, aby sa riadili všetkými odporúčaniami Úradu verejného zdravotníctva, aby zabránili šíreniu choroby a dodržiavali správne hygienické postupy. Mnohé štáty s legálnym predajom konope zaviedli správne výrobné a hygienické postupy, aby pomohli zabezpečiť, aby predávané výrobky spĺňali zdravotné a bezpečnostné požiadavky.

V prípade že hľadáte možnosti ako podporiť IMUNITNÝ systém pomocou kanabinoidov napíšte nám email na: pacient@medicann.sk

ZDROJ: https://www.safeaccessnow.org/cannabinoids_influenza_and_coronavirus?fbclid=IwAR3xIvM7YHNSsdql9exARRQJei0f-atepaIvbe9J9suG4HdBjqM7vDYhkHg

Share

]]>
https://medicann.sk/konope-imunita-a-covid-19/feed/ 0 1286
Výsledky testov hovoria jasne, Kannaway klame ! https://medicann.sk/vysledky-testov-hovoria-jasne-kannaway-klame/ https://medicann.sk/vysledky-testov-hovoria-jasne-kannaway-klame/#respond Thu, 27 Feb 2020 10:00:22 +0000 http://medicann.sk/?p=1268 Laboratórne testy dokazujú: Kannaway tvrdenia sú klamlivé

Viacero z vás, sa opätovne pýa na produkty značky Kannawy. Pacienti chcú vedieť, či odporúčame product „Pure Gold“. NIE, neodporúčame, a nižšie uvádzame fakty prečo NIE.

Kannaway je obchodná značka, ktorú vlastní spoločnosť Medical Marihuana Inc. (ďalej MMI). MMI je americká spoločnosť, ktorá bola založená v roku 2009. Podľa Wikipédie boli vedúci predstavitelia tejto spoločnosti niekoľkokrát zapojení a obvinení z podvodu. Jeden z vedúcich predstaviteľov spoločnosti predtým zastával riadiacu úlohu v spoločnosti, ktorá špekulovala o tzv. “Penny Stocks” (“lacné akcie”) na Wall Street a neskôr bola predstavená aj vo filme filme “Vlk z Wall Street”.

Metóda  predaja značky Kannaway je tzv. Multi-level-marketing (viac úrovňový marketing), skrátene MLM. Poznáme niečo podobné zo skupín poisťovacích produktov a priameho predaja napr. domácich potrieb a kozmetiky. V MLM každý, kto má záujem, sa môže (ale aj by sa mal) stať predajcom, aby si mohol kúpiť produkty Kannaway za zľavnenú cenu a predať ich za vyššiu sumu priateľom a príbuzným. To vytvára neustále rastúcu sieť subdodávateľov („značkových veľvyslancov“), ktorí predávajú produkty Kannaway. Prenajimajú sa vo veľkom štýle napr. haly v mestkých úradoch malých miest, kde sa konajú predajné akcie. Takéto udalosti sa často nazývajú „informačné večery o konopee“ alebo podobne, mimochodom sa tam predavajú LEN a IBA výrobky Kannaway – nič iné konopné.

Tvrdenia Kannaway sú nepravdivé a zavádzajúce

Kannaway tvrdí, že vyrába a ponúka fullspektrum biologické CBD oleje. Nazývajú sa Kannaway Pure Gold. Vyhlasujú, že môžu byť predložené vynikajúce osvedčenia o laboratórnej analýze a certifikáty, ktoré dokazujú enormnú kvalitu výrobku. Okrem toho má existovat nespočetné množstvo posudkov od používateľov, ktorí zažili priam zázračné účinky. Nie priamo od Kannaway alebo samotného MMI, ale od obzvlášť aktívnych predajcov je počuť, že CBD olej od firmy Kannaway je to jediné, čo takto úcinkuje a ostatné CBD extrakty sú v porovnaní s nimi bezcenné.

K tomu zopar dokumentov:

Náš partner v rakúsku, združenie ARGE CANNA kúpilo fľašku 120 ml KANNAWAY PURE GOLD a preverila ju v ich partnerských laboratóriách v Rakúsku. Výsledok je nasledujúci:

– Kannaway Pure Gold obsahuje veľmi málo CBD, menej ako 1%. Jedna kvapka tohto oleja obsahuje menej ako 0,5 miligramu CBD. Ak sa riadime odporúčaním Dr. Grotenhermena z jeho knihy “CBD” ktorý hovorí že liečebná dávka je 150mg CBD denne, museli by sme užiť 300 kvapiek tohto produktu. Tým pádom by bola fľaštička Kannaway Pure Gold za 8 dní prázdna. (pozri odporúčané dávkovanie tu –http://medicann.sk/ako-uzivat-cbd/

Kannaway Pure Gold inak obsahuje okrem malých množstiev CBD iba MCT olej resp. denaturovaný kokosový olej. Neboli nájdené žiadne ďalšie kanabinoidy alebo terpény. Často počuté tvrdenie, že ide o olej s plným spektrom CBD, bolo vyvrátené našimi laboratórnymi analýzami, pokiaľ sa predpokladá, že pojem olej s plným spektrom CBD sa vzťahuje na výrobky, ktoré obsahujú široké spektrum kanabinoidov a terpénov.

– Našťastie sa v produkte aspoň nenašla žiadna kontaminácia mikrobiológiou, ťažkými kovmi alebo pesticídmi

Toto všetko ešte nie je také zlé, nebyť ceny produktu. Jedna fľaštička Kannaway Pure Gold 120 ml stojí viac ako 100 EUR. Väčšina ostatných bežne dostupných CBD extraktov (s obsahom CELÉHO spektra)  obsahuje nielen všetky kanabinoidy a terpény, ale stoja v priemere podstatne menej – až o 50 % lacnejšie a môžu byť menej dávkované vďaka širokospektralnemu účinku. Účinok takého „skutočného“ oleja s plným spektrom by mal byť tiež výrazne lepší v dôsledku tohto sprievodného účinku – entourage efektu, ktorý vzniká syntézou všetkých látok obsiahnutých v rastline.

Celkovo je Kannaway Pure Gold mimoriadne predraženým výrobkom s veľmi nízkym obsahom aktívnych zložiek a nie sú žiadne známky toho, že by v aktívnych zložkách konope bolo obsiahnuté niečo iné ako čisté CBD. Združenie MediCann Slovakia preto výslovne neodporúča kúpu tohto produktu.

Namiesto toho vám odporúčame zvoliť iba výrobky, ktoré obsahujú celé spectrum látok, sú overené name, pacientami a časom.

Ďalšie linky k téme: https://www.hanf-magazin.com/kolumnen/multi-level-marketing-und-cbd-in-wenigen-schritten-vom-laien-zum-fachhaendler/ https://www.thestreet.com/story/13021357/1/medical-marijuana-inc-acquires-kannaway-the-amway-of-hemp-and-cbd-products.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Medical_Marijuana,_Inc.

Zdroj: Original: https://arge-canna.at/kannaway/?fbclid=IwAR3-GRhpW8iMJpOE3jedsxkM6JS4f5j3Kvo1sT5PjNVu0_tOhnesMv3ES_Q

Preklad: Zuzi TD

Share

]]>
https://medicann.sk/vysledky-testov-hovoria-jasne-kannaway-klame/feed/ 0 1268
Akupunktúra stimuluje endokanabinoidný systém https://medicann.sk/akupunktura-stimuluje-endokanabinoidny-system/ https://medicann.sk/akupunktura-stimuluje-endokanabinoidny-system/#respond Thu, 20 Feb 2020 05:00:56 +0000 http://medicann.sk/?p=1262 Mnoho alternatívnych spôsobov liečenia, ktoré sú spolu zoskupené do termínu „tradičná čínska medicína (TCM)“, je v Číne a ďalších častiach Ázie v prevádzke už viac ako 5 000 rokov. Pravdepodobne ste už počuli o niektorých aspektoch TCM, ako je akupunktúra a taj-či. Vedeli ste však, že v priebehu storočí bolo konope tiež súčasťou 50 základných a najdôležitejších bylín TCM?

História

Konope sa v čínštine nazýva „ma“, čo znamená „pomoc alebo znecitlivenie“. Táto definícia sa viac ako pravdepodobne spája so skutočnosťou, že konope sa už od pradávna používa na prípravu analgetík. o

2737 pred kr. : Cisár Shen Nung, farmakológ, napísal knihu o metódach liečby TCM a údajne bol prvý, kto spomenul výhody konope pre ľudské telo

2698-2205 pred kr. : cisár Huang Ti, tiež známy ako „Žltý cisár“, bol považovaný za duchovného majstra, ktorý sa dožil 400 rokov. Podľa historikov bol vynálezcom kolies, lodí, brnení, písacích a akupunktúrnych ihiel (zaujímavé je, že jeho manželka Leizu bola opísaná ako prvá osoba, ktorá chovala priadku morušovú a vyvíjala proces výroby hodvábu). Najväčším úspechom žltého cisára však bolo vytvorenie čínskeho medicínskeho kánonu Nei Ching, v ktorom sú načrtnuté rôzne spôsoby použitia konope a nespočetné množstvo ďalších bylín používaných v čínskej medicíne v tom čase. Časť týchto zbierok nazývaných aj ako kanón Huang Ti a Ling Shu, je povinné čítanie pre mnoho študentov akupunktúry ešte dnes

2350 pred kr. : „Kniha Odes“ alebo „Ona je kráľ“ je zbierka čínskej poézie z tej doby, ktorá obsahuje početné odkazy na priemyselné konope. Myšlienka konope ako plodiny sa údajne objavila približne v tomto časovom období

1 n.l. : „Pen Ts’ao Ching“ zostavil ďalšiu knihu, najstarší zaznamenaný liekopis (bylinkovú knihu). Vo veľkej miere vychádzal z Nungovej práce a opísal ďalšie lekárske výhody konope

140-208 n.l. : Hua Tuo je označený za prvú osobu, ktorá používala konope ako analgetikum. Predpokladá sa, že v zmesi používali silné odrody ktoré zmiešali s vínom. Tuo údajne používal konope v spojení s akupunktúrou na znecitlivenie bolesti počas operácie

700 n.l.: Podľa správy z roku 2008 uverejnenej vo Vestníku experimentálnej botaniky, vedci Čínskej akadémie vied objavili, zvyšky konope „kultivovanej na liečebné využitie“ vo vzdialenej časti Číny. Konope bolo nájdené  vo vnútri hrobky muža, ktorý bol pravdepodobne šamanom.

Konope a akupunktúra spolu

Akupunktúra je staročínska technika vpichovania ihiel pozdĺž kľúčových bodov toku energie (nazývaných meridiány) v tele. Účelom vpichnutia ihly tesne pod povrch pokožky je odblokovanie energie (nazývané „chi“ alebo „qi“). Nahromadenie resp. zablokovanie čchi môže viesť k bolestiam, vnútornej disharmónii a chorobe.

Nedávny výskum ukazuje, že akupunktúra, podobne ako konope, v skutočnosti funguje na reguláciu, liečenie a optimalizáciu endokanabinoidného systému, ako aj iných systémov nášho tela. Ak liečite zápal a bolesť pomocou konope, pridaním akupunktúry zvyšujete účinky samotných kanabinoidov vo vašom tele. 

Konope sa vlastne podieľalo na vývoji akupunktúry. Akupunktúra totižto využíva dym z rôznych byliniek, ktoré sa spaľuje v blízkosti pokožky (ale nedotýkajú sa jej). Dym vytvára sací efekt a efekt  tlaku a tepla umožňuje uvoľnenie blokovaného toku energie. Je zaujímavé, že niektorí vedci sa domnievajú, že starí akupunkturisti používali konope ako hlavný zdroj na vytvorenie tohto dymu.

Vedecký výskum o akupunktúre, ktorý sa začal v 70. rokoch 20. storočia, však ukázal, že analgetické účinky akupunktúry zmierňujúce bolesť sú vo veľkej miere regulované tzv. endogénnymi opioidmi a opioidným systémom v ľudskom tele. Pri uvoľňovaní opioidných zlúčenín sa znižuje zápal a bolesť. Okrem toho existuje priamy vzťah medzi opioidmi a endokanabinoidmi. Dôkazom chemickej signalizácie medzi týmito dvoma látkami je, že väzba endokanabinoidov môže zvýšiť produkciu opiátov a naopak, čím sa dosiahne zníženie bolesti, ako aj zníženie zápalu.

Staroveká čínska kultúra bola skúmala procesy v tele pozorovaním procesov v prírode. Dnes môžeme profitovať z preukázaných liečivých účinkov konope a akupunktúry ich uvedomelým používaním. Ak uvažujete o akupunktúre v spojení s konope na všeobecnú bolesť alebo na konkrétny stav, zvážte pri hľadaní akupunktúrneho odborníka tieto 4 otázky:

Aký druh akupunktúry používate ?

Aký sterilizačný proces používate pre ihly?

Aký je váš názor na používanie konope na konkrétne ochorenie alebo na bolesť všeobecne?

Máte skúsenosti s použitím konope v liečbe a aké konopné produkty odporúčate ?

Ak chcete kombinovať tieto lieky, určite si vyberte akupunkturistu, ktorý je aspoň otvorený týmto možnostiam liečby. Ak potrebujete ďalšie informácie o vašom konkrétnom stave a o tom, ako sa môže konope používať s inými liečebnými postupmi, ako je akupunktúra, kontaktujte nás ešte dnes na email: pacient@medicann.sk

ZDROJ: https://unitedpatientsgroup.com/blog/2016/06/06/cannabis-acupuncture-recent-research-shows-like-cannabis-acupuncture-actually-works-regulate-endocannabinoid-system

Share

]]>
https://medicann.sk/akupunktura-stimuluje-endokanabinoidny-system/feed/ 0 1262
Konopný priemysel v USA vytvoril 240 000 pracovných miest https://medicann.sk/konopny-priemysel-v-usa-vytvoril-240-000-pracovnych-miest/ https://medicann.sk/konopny-priemysel-v-usa-vytvoril-240-000-pracovnych-miest/#respond Wed, 12 Feb 2020 09:02:09 +0000 http://medicann.sk/?p=1257 Konopný priemysel vytvoril v USA 243 700 pracovných miest na plný úväzok. To sú dáta ktoré nedávno zverejnila spoločnosť Leafley. V minulom roku to bolo 33 700 pracovných pozícií. To je medziročný nárast o 15%.
Počas posledných štyroch rokov sa počet pracovných pozícií v tomto priemysel zdvihol o 120 000. Takému nárastu sa ani nepriblížilo žiadne ďalšie odvetvia.
Je pravdou že v konopnom priemysle pracujú aj zamestnanci za nezodpovedajúce mzdy a že sú vykorisťovaní. Na rozdiel o nich, vedúci pracovníci majú veľmi lukratívne zamestnanie.

Tu je 10 štátov, kde väčšina zamestnancov pracuje:
Kalifornia – 39,804
Colorado – 34 705
Washington – 23.756
Oregon – 18.274
Florida – 15,498
Arizona – 15 059
Nevada – 14,305
Massachusetts – 13.255
Oklahoma – 9 412
Illinois – 9,176

Počet pracovných miest v minulom roku, rástol predovšetkým v Massachusetts, Oklahoma a Illinois. Massachusetts pridalo 10 226 pracovných miest. Oklahoma pridala viac ako 7 300 pracovných miest.
Florida s viac ako 300 000 pacientov liečiacich sa konope, tiež významne prispela k rastu zamestnanosti.
Rast pracovných miest v minulom roku v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi.

Ktorá politická strana berie do úvahy tieto čísla a fakty pri tvorení svojho programu ? Kto u nás chápe prínos konope a konopného priemyslu pre krajinu a jej obyvateľov ?!
Voľte s rozumom !

Text: www.konopicko.cz
Zdroj: www.leafly.com

Share

]]>
https://medicann.sk/konopny-priemysel-v-usa-vytvoril-240-000-pracovnych-miest/feed/ 0 1257
Fosília konope odhalila vek rastliny na 27,8 milóna rokov https://medicann.sk/fosilia-konope-odhalila-vek-rastliny-na-278-milona-rokov/ https://medicann.sk/fosilia-konope-odhalila-vek-rastliny-na-278-milona-rokov/#respond Thu, 09 Jan 2020 12:05:33 +0000 http://medicann.sk/?p=1252 Konope ako je nám už známe, je staré ako ľudstvo samo. Človek ho poznal a využíval už pred viac ako 3500 rokmi, čo tiež vieme preukázať. Vedci si však kládli otázku „Ako staré konope v skutočnosti je?“

Najskôr skúmali všetky pôvodné odrody (tzv. land races angl.) a ich pôvodné kmene. Prelom však priniesla až štúdia, ktorá skúmala fosílie konope resp. fosílie konopného peľu. Viac o tejto prelomovej štúdii nájdete TU

Na základe tohto skúmania vieme takmer s určitosťou povedať že konope pochádza z Ázie. Ďalej vedci skúmali tzv. bunkový vek  (molecular clock) konope a jeho rodovej sestry chmeľu. Vďaka týmto metódam vyrátali vek kedy sa konope ako rastlina oddelila od svojho predka na 27,8 milióna rokov ! 

Taktiež zistili, že jestvuje veľká podobnosť peľu konope a chmeľu v ranných obdobiach ich oddelenia od spoločného rastlinného predka.

Tieto vedecké poznatky nám tiež dokazujú, že konope rástlo v Európe už pred vyše 6 miliónmi rokov. Skúmaním tzv. karbónovou metódou, porovnávaním vzoriek peľu z Ázie, Afriky a Európy vedci dospeli k jednoznačnému záveru že odrody konope v Európe sú potomkami pôvodných odrôd konope až z Číny ktoré sa datuje teda až do obdobia spred 27,8 miliónov rokov.

Aj tieto dôkazy len potvrdzujú, že konope je staršie ako ľudská civilizácia a že zákaz konope je nielen nesprávny, nemorálny ale aj proti samotnej histórii vývoja našej planéty ako aj samotného vývoja človeka, čoho dôkazom je fakt, že naše telo komunikuje s kanabinoidmi a samo tieto „zakázané“ látky produkuje pre zdravie organizmu.

Autorské práva MediCann Slovakia a uvedené zdroje. Všetky práva vyhradené.
fyzické osoby ZDIEĽAŤ môžu bez potreby žiadať povolenie. FB stránky a ine médiá (tlačené, elektronické) nemajú právo toto zdieľať bez uvedenia zdroja alebo požiadania o zdieľanie!
za pochopenie ďakujem-e Váš MediCann
Photo: shutterstock.com

Share

]]>
https://medicann.sk/fosilia-konope-odhalila-vek-rastliny-na-278-milona-rokov/feed/ 0 1252
CBD zostáva „zakázané“ – vďaka hlúposti politikov. https://medicann.sk/cbd-zostava-zakazane-vdaka-hluposti-politikov/ https://medicann.sk/cbd-zostava-zakazane-vdaka-hluposti-politikov/#respond Thu, 10 Oct 2019 06:09:59 +0000 http://medicann.sk/?p=1243 Látka Cannabidiol, CBD by mala aj naďalej zostať na zozname omamných a psychotropných látok.

Pozmeňovací návrh poslanca Jozefa Valockého (Smer) schválili členovia parlamentného výboru pre zdravotníctvo na svojom zasadnutí v stredu.

poslanec NRSR Jozef Valocký (Smer-SD)

Návrh vypustiť látku Cannabidiol, CBD zo zoznamu psychotropných látok pôvodne odôvodnil predkladateľ novely zákona tým, že Svetová zdravotnícka organizácia ju považuje za neškodnú a nespôsobuje vznik závislosti.

Táto látka nie je zaradená do zoznamu ani podľa dohovorov Organizácie spojených národov (OSN). Po rozhodnutí poslancov však na tomto zozname naďalej zostane.

Zoznam by sa mal rozšíriť o nové omamné a psychotropné látky prvej skupiny. Na základe podnetu Ministerstva vnútra SR, Policajného zboru, Národnej kriminálnej agentúry sa majú zaradiť medzi psychotropné látky prvej skupiny aj dve nové psychoaktívne látky 3-CMC a 4-CMC.

Dodávame, že Slovensko zostáva JEDINOU krajinou EÚ, ktorá ma CBD na zozname zakázaných látok, najmä vďaka hlúposti takýchto poslanocov NRSR. Nezabúdajte na to, keď pôjdete voliť !

Zdroj textu: www.sme.sk

Share

]]>
https://medicann.sk/cbd-zostava-zakazane-vdaka-hluposti-politikov/feed/ 0 1243
Legálne CBD na Slovensku, konečne ! https://medicann.sk/legalne-cbd-na-slovensku-konecne/ https://medicann.sk/legalne-cbd-na-slovensku-konecne/#respond Fri, 30 Aug 2019 12:38:44 +0000 http://medicann.sk/?p=1218 Zoznam omamných a psychotropných látok sa zmení. Rozšíri sa o nové omamné a psychotropné látky prvej skupiny. Zároveň sa z tohto zoznamu vypustí látka Cannabidiol, CBD. Zmenu schválila vláda SR na svojom stredajšom zasadnutí.

Rozhodnutie vypustiť látku CBD (Kannabidiol), zo zoznamu psychotropných látok odôvodnili predkladatelia novely zákona tým, že Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) túto látku považuje za neškodnú a nespôsobuje vznik závislosti. Táto látka nie je zaradená do zoznamu ani podľa dohovorov Organizácie spojených národov (OSN).

Na základe podnetu Ministerstva vnútra SR, Policajného zboru SR, Národnej kriminálnej agentúry sa zaradia medzi psychotropné látky prvej skupiny aj dve nové psychoaktívne látky 3-CMC a 4-CMC. Na základe zásadnej pripomienky Ministerstva vnútra SR v medzirezortnom pripomienkovom konaní sa má do zoznamu psychotropných látok prvej skupiny zaradiť aj ďalších desať psychoaktívnych látok.

Návrh zákona z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR podľa jeho tvorcov prispeje k zvýšeniu sociálnej ochrany a k prevencii vzniku závislosti od užívania omamných látok a psychotropných látok, vrátane prevencie liečby zdravotných následkov osôb závislých od užívania týchto látok tým, že bude pružnejšie trestno-právne postihovať nezákonnú činnosť subjektov zameraných na nezákonnú výrobu a predaj omamných látok a psychotropných látok.

Konope obsahuje viac ako 108 známych kanabinoidov a iných účinných prírodných látok, ktoré robia z tejto rastliny tak účinnú zbraň proti rôznym zdravotným problémom. Keďže CBD je nepsychoaktívne ale má veľký liečebný potenciál, vnímame to ako prvý krok k zmene resp. úprave ďalších zákonov, ktoré v budúcnosti umožnia pacientom využívať všetky prospešné látky obsiahnuté v konope.

Od januára sa určite roztrhne vrece s rôznymi ponukami a predajcami CBD produktov. Keďže sa v tomto odvetví pohybujeme 5 rokov, radi by sme vám poskytli pár rád ako sa vyhnúť rôznym falošným produktom alebo falošným predajcom bez odborných skúseností.

  • TU nájdete informácie ako si vybrať vhodný produkt na trhu
  • Seriózny výrobca udáva obsah účinných látok v mg na obale
  • Vždy je lepšie a účinnejšie CBD s obsahom VŠETKÝCH látok, ako produkty s obsahom samotné, čistého CBD – viac info TU

Radi by sme tiež upozornili, že THC (tetrahydrokanabinol) a CBD (kanabidiol) sú dvomi hlavnými zložkami v rastline konope.  CBD je preto atraktívnou látkou práve v medicíne, pretože nespôsobuje závislosť, no jeho liečivé účinky sú takmer totožné. V tomto prípade teda treba brať do úvahy, že vláda nekriminalizovala konope ako-také. Len odstránila jej „bezpečnejšiu“ verziu zo zoznamu omamných a psychotropných látok.

Pre viac INFO o možnostiach spolupráce / záujem o VO ponuky píšte na email: admin@medicann.sk

Autorské práva MediCann Slovakia a uvedené zdroje. Všetky práva vyhradené.
fyzické osoby ZDIEĽAŤ môžu bez potreby žiadať povolenie. FB stránky a ine médiá (tlačené, elektronické) nemajú právo toto zdieľať bez uvedenia zdroja alebo požiadania o zdieľanie!
za pochopenie ďakujem-e Váš MediCann

Text: www.interez.sk

Share

]]>
https://medicann.sk/legalne-cbd-na-slovensku-konecne/feed/ 0 1218
Objavili vedci nový receptor CB3 ?! https://medicann.sk/objavili-vedci-novy-receptor-cb3/ https://medicann.sk/objavili-vedci-novy-receptor-cb3/#respond Sat, 17 Aug 2019 05:00:38 +0000 http://medicann.sk/?p=1210 Vedci si myslia, že našli nový kanabinoidný receptor, ktorý by mohol priniesť nové liečebné možnosti.

Než sa k tomu dostaneme, trošku sa vráťme do minulosti. Keď vláda USA konečne povolila vedcom skúmať možné lekárske využitie konope, celé rozmery ľudskej biochémie, ktoré predtým existovali v tieni, sa náhle presunuli do centra pozornosti. V 90. rokoch sa začal objavovať endokanabinoidný systém – dôležitá a jedinečná súčasť centrálneho nervového systému, ktorá hrá úlohu vo všetkom, od kognitívnych procesov a pocitu bolesti až po reguláciu chuti do jedla a fyzickú aktivitu.

Bol to objav storočia (podľa nás). Vďaka týmto skorým objavom veda získala hlbšie pochopenie toho, ako sa telo riadi a reguluje samo.

Pretože endokanabinoidný systém zasahuje toľko oblastí ľudského organizmu, je to nesmierne bohatý priestor pre výskum. Je to ako keď Európania „objavili“ Ameriku. Zrazu je tu nový, bohatý svet na skúmanie s podivnými novými fascináciami. Objavujeme nový konopný svet.

Receptory

Najväčšími hráčmi v endokanabinoidnom systéme sú dva kanabinoidné receptory, ktoré sa najčastejšie označujú ako CB1 a CB2. Tieto receptory sú tým miestom, kde sa deje tá „mágia“.  Rovnako ako všetky biochemické receptory, aj CB1 a CB2 sú proteínové molekuly, ktoré prijímajú chemické signály zvonku bunky. Predstavte si ich ako ako na malý senzor televízora, na ktorý keď nasmerujete diaľkové ovládanie, začnú sa diať veci. Tieto receptory sú nečinné, kým nedostanú KONOPNÝ signál, následne sa púšťajú do akcie.

Mnoho rokov boli receptory CB1 a CB2 ojedinelé a jedinečné. Teraz si však vedci myslia, že určili nový kanabinoidný receptor, ktorý by mohol otvárať nové možnosti liečby.

Táto molekula sa nazýva GPR55, ale čoskoro bude známa ako CB3. Samotná molekula bola prvýkrát objavená v roku 1999 v rôznych častiach mozgu – v hipokampe, tzv. mozočku, talamuse  atď. Najnovší výskum zistil, že by sa mohol nachádzať aj v orgánoch ako napríklad v slezine, tráviacom trakte a nadobličkách.

Tento receptor je údajne tiež prítomný v rakovinových bunkách !

Receptory a súvislosti

Ak je táto molekula skutočne kanabinoidným receptorom, znamená to, že súčasné chápanie endokanabinoidného systému je do značnej miery neúplné. Táto molekula sa zreteľne líši od CB1 a CB2, ktoré majú veľa podobných charakteristík. Naproti tomu GPR55 zdieľa s obidvomi menej ako 15% svojej aminokyselinovej identity.

To znamená, že táto molekula, ktorá je v celom mozgu a v niekoľkých ďalších životne dôležitých častiach tela, funguje novým a iným spôsobom, ako sme si mysleli. Bolo by to ako zistiť, že nervy na nohách nereagujú na dotyk rovnakým spôsobom ako vaše prsty; namiesto fyzických objektov môžu snímať magnetické polia.

Potenciál je tu obrovský. Mohlo by to vysvetliť, prečo má konopný extrakt taký rozmanitý rozsah zdravotných výhod, z ktorých mnohé sú dokázané pokusmi, ale z vedeckého hľadiska sú zle pochopené. Ak by vedci lepšie chápali mechanizmus, ktorým lekárske konope funguje, mohlo by nás to viesť k vývoju nových a účinnejších liečebných postupov pre všetky druhy chorôb.

A nielen to. Objavenie novej vrstvy endokanabinoidného systému má obrovský potenciál naučiť nás viac o tom, ako naše telá fungujú – a bojovať proti chorobám.

Prítomnosť GPR55 v rakovinových bunkách znie hrozivo a nebezpečne, ale skutočne to treba odbornejšie preskúmať.

Aj keď presné funkcie a farmakológia GPR55 nie sú ani zďaleka pochopené, ak dokážeme zistiť, čo robí v rakovinových bunkách, dozvieme sa viac aj o samotnej rakovine.

A ak sa ukáže, že rakovinu môžeme ovplyvniť manipuláciou s kanabinoidným receptorom alebo s endokanabinoidným systémom tela, budeme mať k dispozícii vedecky overený liek na rakovinu. Top by bolo skvelé.

Medzi mnohými teóriami obiehajúcimi o vlastnostiach CB3 je aj tá, podľa ktorej telo môže mať schopnosť transformovať jeden druh kanabinoidu na iný. Ak je to pravda a rakovinové bunky používajú CB3 na nejaký nebezpečný účel, bolo by možné aplikovať formu kanabinoidu odolnú voči zmenám, ktorá spomaľuje progresiu nádorov.

Na Slovensku aj vďaka nekompetencii a a nevedomosti úradníkov, vládnych činiteľov a poslancov nie je možnosť ani kanabinoidy skúmať, ani užívať legálne. Viac info o možnostiach liečby na pacient@medicann.sk

Autorské práva MediCann Slovakia a uvedené zdroje. Všetky práva vyhradené.
fyzické osoby ZDIEĽAŤ môžu bez potreby žiadať povolenie. FB stránky a ine médiá (tlačené, elektronické) nemajú právo toto zdieľať bez uvedenia zdroja alebo požiadania o zdieľanie!
za pochopenie ďakujem-e Váš MediCann

ZDROJ: https://www.rxleaf.com/finding-the-cb3-receptor-could-be-the-medical-breakthrough-of-human-history/

Share

]]>
https://medicann.sk/objavili-vedci-novy-receptor-cb3/feed/ 0 1210