Nepodporujeme užívanie akýchkoľvek drog

Nepodporujeme užívanie akýchkoľvek drog. Webstránka sa snaží minimalizovať riziká, ktoré s užívaním drog súvisia. Užívanie akejkoľvek látky akýmkoľvek spôsobom, môže viesť k závažným zdravotným problémom. Zverejnenými informáciami sa snažíme zmierniť negatívne dopady užívania drog na zdravie. Pokiaľ je to možné, vyhni sa užívaniu drog. Zabrániš tak problémom a riziku vzniku drogovej závislosti. Navštív sekciu pomoci a vyhľadaj odbornú pomoc. Dôležité je využívať informácie aj podľa právneho upozornenia.

Cieľom je poskytovať objektívne informácie o rizikovom správaní (napr. o problémoch spojených s drogami a i.). Pomáhať v lepšom zorientovaní sa v situácii, znižovaniu nežiaducich dopadov a posilneniu vnútorných zdrojov či uzdravujúcemu procesu každého človeka. Hlavnou oblasťou e-poradne je znižovanie rizík pre oblasť zneužívania legálnych a ilegálnych psychoaktívnych látok a s tým spojeným rizikovým správaním (zdravotné, právne, sociálne dôsledky užívania drog, páchanie trestnej činnosti, možnosti liečby, experimentovanie s drogami, problémy v rodine a i.).

Share