Užívanie konope počas tehotenstva

Užívanie konope v tehotenstve nemá vplyv na vývoj detí, tvrdia niektoré štúdie.

V USA  rodičia bežne čelia rôznym formám postihov v dôsledku právnych a lekárskych opatrení týkajúcich sa prenatálneho pôsobenia konope, a mylných predstáv, že užívanie konope počas tehotenstva môže poškodiť vývoj detí.

Podľa doterajších vedeckých výskumov však neexistujú dôkazy, ktoré by podporovali tento názor. Po takmer šiestich rokoch porovnávania výsledkov štúdií vedci z Kolumbijskej univerzity, Newyorského štátneho psychiatrického ústavu a univerzity Swinburne zistili, že prenatálne užívanie konope nevedie u detí ku kognitívnemu poškodeniu, na základe údajov z desaťročných štúdií o tejto problematike.

Systematický prehľad, ktorý bol tento mesiac publikovaný v časopise Frontiers in Psychology, odhalil, že drvivá väčšina štúdií na túto tému nezistila žiadne významné štatistické rozdiely medzi deťmi, ktoré boli údajne počas tehotenstva vystavené konope, a tými, ktoré neboli.

„Celkovo sme našli 1 001 štatistických porovnaní medzi skupinami účastníkov, ktorí boli vystavení konope v prenatálnom vývoji a tým ktorí neboli konope vystavení. Vďaka analýze štúdií trvajúcich približne tri desaťročia, dospievame k záveru, že dôkazy nepodporujú súvislosť medzi prenatálnym užívaním konope a klinickým kognitívnym deficitom, “napísali vedci.

Dr. Torres, odborná asistentka psychológie na Kolumbijskej univerzite a hlavná autorka štúdie, poznamenala, že jednotlivé štúdie často citujú americké a štátne právne a lekárske orgány pri implementácii politík, ktoré slúžia na potrestanie matiek – napríklad ich uväznením alebo odobratím detí z domu – jednoducho na pozitívny test na prítomnosť marihuany pred alebo po pôrode.

Doktorka Torresová uviedla: „Chcela som zistiť, či sú veľké obavy, ktoré máme [ako spoločnosť] okolo prenatálnej expozície marihuany, oprávnené,“

Teraz, keď sú aktivity na tomto projekte ukončené, povedala doktorka Torresová, že je zrejmé, že kvalita a množstvo existujúcich údajov o prenatálnej expozícii jednoducho nenaznačuje, že by to viedlo ku kognitívnym zmenám mimo normálneho rozsahu pre deti.

„To, že sú dve skupiny odlišné, ešte neznamená, že jedna skupina potrebuje pomoc,“ povedala. Zdôraznila tiež, že napriek skutočnosti, že niektoré skupiny s prenatálnou expozíciou konope  dosiahli v niektorých ukazovateľoch skutočne vyššie skóre, veľká väčšina výskumov v tejto oblasti a podobných výskumoch aktívne hľadá negatívne výsledky, a môže tak interpretovať malé rozdiely medzi skupinami.

„Existuje predpoklad, že aj keď sa deti rodia zdravé a normálne, existuje určitý vplyv, ktorý nevidíme, že musíme iba počkať, kým dospejú k zhoršeniu,“ uviedla Dr. Torres. Povedala, že je tiež dôležité, aby si tvorcovia politík aj médiá naďalej uvedomovali, že tieto druhy štúdií (vrátane jej) sa „nesnažia zistiť, či niečo ovplyvňuje poznanie“, a výsledky nám nepovedia, či bol tento faktor zodpovedný za rozdiely, či už lepšie alebo horšie.

„Jediné, čo nám môžu povedať, je, že existuje súvislosť medzi [výkonnostnými rozdielmi] a marihuanou,“ pokračovala Dr. Torres. A veľká väčšina takýchto štúdií naznačuje, že zmysluplné rozdiely vo výkonnosti jednoducho neexistujú.

V skutočnosti podľa právnej zástupkyne Lynn Paltrowovej, Národnej advokátky pre tehotné ženy (NAPW), výskum čoraz viac naznačuje, že široká škála väčších, často inherentných životných okolností má oveľa väčší vplyv na vývoj dieťaťa ako prakticky čokoľvek, čo rodič robí počas tehotenstva.  

Dr. Torres poznamenala, že štatistickým rozdielom medzi skupinami sa venuje veľká pozornosť vo vedeckých aj mediálnych kruhoch, často však hovorí len málo alebo nič o klinickom dopade takýchto rozdielov, ak vôbec existujú. Napríklad z klinického hľadiska by zistenie, že priemerné IQ v jednej triede je 98, ale 104 v susednej triede, nebolo dôvodom na obavy.

„To, že sú dve skupiny odlišné, ešte neznamená, že jedna skupina potrebuje pomoc,“ povedala. Zdôraznila tiež, že napriek skutočnosti, že niektoré skupiny s prenatálnou expozíciou konope dosiahli v niektorých ukazovateľoch skutočne vyššie skóre, veľká väčšina výskumov v tejto oblasti a podobných výskumoch aktívne hľadá negatívne výsledky, a môže tak interpretovať malé rozdiely medzi skupinami.

„Existuje predpoklad, že aj keď sa deti rodia zdravé a normálne, existuje určitý vplyv, ktorý nevidíme, a musíme iba počkať, kým dospejú k zhoršeniu,“ uviedol Dr. Torres. Povedala, že je tiež dôležité, aby si tvorcovia politík aj médiá naďalej uvedomovali, že tieto druhy štúdií (vrátane jej) sa „nesnažia zistiť, či niečo ovplyvňuje poznanie“, a výsledky nám nepovedia, či bol tento faktor zodpovedný za rozdiely, či už lepšie alebo horšie.

„Jediné, čo nám môžu povedať, je, že existuje súvislosť medzi [výkonnostnými rozdielmi] a marihuanou,“ pokračoval Dr. Torres. A veľká väčšina takýchto štúdií naznačuje, že zmysluplné rozdiely vo výkonnosti jednoducho neexistujú.

A v skutočnosti podľa právnej zástupkyne Lynn Paltrowovej, výkonnej riaditeľky Národnej advokátky pre tehotné ženy (NAPW), výskum čoraz viac naznačuje, že široká škála väčších, často inherentných životných okolností má oveľa väčší vplyv na vývoj dieťaťa ako prakticky čokoľvek, čo rodič mohol robiť, počas tehotenstva.

Pre nedávny a uštipačný príklad Paltrow poukázal na nárast „skutočnosti, že čierne tehotné ženy majú vyššiu mieru chorobnosti a úmrtnosti matiek“.

Pri pokuse o vysvetlenie tohto závažného rozdielu vo výsledkoch niektorí vedci a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vytvorili „otvorene rasistický“ predpoklad, že čierne ženy užívajú viac alkoholu a drog – čo podľa výskumov „jednoducho nie je pravda“, uviedol Paltrow. Potom sa ju pokúsili spojiť s úrovňou príjmu, pričom sa domnievala, že finančne bezpečnejšie a / alebo privilegovanejšie čierne ženy by nevideli také vysoké miery negatívnych výsledkov, a opäť sa ukázali ako chybné.

„Najlepšou teóriou na vysvetlenie úmrtnosti matiek čiernej pleti – ktorá zahŕňa všetky čierne ženy – je to, že stres čiernej pleti v Spojených štátoch amerických spôsobený rasizmom po celé tie roky vytvára zdravotné problémy počas tehotenstva a po ňom,“ hovorí Paltrow.

„Existuje tendencia správať sa k tehotným ženám, akoby boli samy deťmi,“ povedala a ako sa ukázalo, výsledky šírenia údajne dobre mienených klamov môžu byť veľmi škodlivé.

ZDROJ: www.forbes.com

Share

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.