Správa o stave a vývoji konopnej scény na území SR za rok 2021 dľa Polície SR


V porovnaní s predchádzajúcim obdobím, priniesol rok 2021 niektoré zmeny nielen
v preferenciách užívateľov omamných a psychotropných látok na Slovensku, ale aj oblasti
distribúcie a výroby týchto látok. Aj v tomto roku sa konzumenti orientovali predovšetkým
na marihuanu a metamfetamín. V špecifických oblastiach s vyšším priemerným príjmom
obyvateľstva a vyššou mierou zamestnanosti sa prejavil stúpajúci záujem o kokaín. Medzi
užívateľmi sa opäť prejavoval pokles záujmu o heroín, avšak naďalej stúpal záujem
o syntetické opiáty a opiody. Obmedzenia na hraniciach spojené s opatreniami týkajúcimi sa
ochorenia covid-19 obmedzili dovoz syntetických kanabinoidov, tzv. herby, najmä
z Maďarska primárne konzumovaných v sociálne znevýhodnených skupinách obyvateľstva.
Tieto obmedzenia však na druhej strane zvýšili záujem o distribúciu omamných
a psychotropných látok prostredníctvom informačných a komunikačných technológií ako aj
zneužívanie poštových a kuriérskych služieb.

Import marihuany z Českej republiky bol v dôsledku obmedzení týkajúcich sa
cestovania medzi krajinami schengenského priestoru obmedzený. Aj z dôvodu zavedenia tzv.
dištančnej výuky na vysokých a stredných školách, došlo k obmedzeniu dovozu marihuany
z Českej republiky prostredníctvom študentov. Operatívne informácie však naznačujú, že do
nelegálneho obchodu s marihuanou sa zapojili sa tzv. pendleri, teda osoby pracujúce v Českej
republike s trvalým pobytom na Slovensku a naopak, ako aj vodiči nákladnej dopravy a pod.
Rovnako na základe operatívnych informácií ale aj výstupov z vyšetrovacích spisov
týkajúcich sa nielen marihuany, ale aj iných omamných a psychotropných látok, je možné
konštatovať, pokračujúce zneužívanie poštových a kuriérskych služieb.


Rovnako môžeme dôvodne predpokladať, že dochádzalo pri importe OPL zo
susedných štátov k prekračovaniu štátnej hranice mimo oficiálnych, resp.kontrolovaných
hraničných prechodov.
Osobitným problémom v súvislosti s marihuanou je canabidiol. Ide o látku získavanú
z rastlín konope, avšak špecifickej odrody. Účinky kanabidiolu (ďalej iba CBD) sú odlišné
ako u účinnej látky THC. CBD nevyvoláva závislosť, vo všeobecnosti je využívaný pri liečbe
depresií, roztrúsenej sklerózy, epilepsie, na potlačenie bolesti u onkologických ochorení atď.
V Čechách a iných krajinách je možné zakúpiť prípravky s obsahom CBD aj prostredníctvom
internetu, napr. vo forme kvapiek na zníženie vnútroočného tlaku, cholesterolu, v mastiach na
liečbu ekzémov a pod.


Dňa 1.5.2021 nadobudla účinnosť novela zákona č. 139/1998 Z.z. o omamných
látkach, psychotropných látkach a prípravkoch, kde bola látka CBD vyradená zo Zoznamu
zakázaných látok a jej výroba, držba
, pestovanie rastlín a distribúcia sa stali legálne.
Keďže povolenie na pestovanie rastlín rodu kanabis ako aj maku siateho udeľuje
v zmysle zákona č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach
a prípravkoch MZ SR alebo PPA SR, v priebehu roku 2021 bola prebiehala spolupráca PZ
s oboma organizáciami za účelom prípravy vykonávacej vyhlášky zameranej na kontrolou
pestovania rastlín rodu kanabis s obsahom CBD.
Počas roku 2021 boli príslušníkmi PZ preverované viaceré prípady zneužívania
povolení na pestovanie rastlín rodu kanabis s obsahom účinnej látky THC medzi rastlinami
s obsahom účinnej látky CBD.
Operatívne informácie naznačujú, že k prvému kontaktu s marihuanou dochádza vo
veku 12-14 rokov, avšak najčastejšie vo veku 17-18 rokov alebo pri nástupe na vysokú školu.
Medzi zistených konzumentov drog s najnižším vekom patria najmä študenti
stredných škôl, ktorí obvykle prvýkrát prichádzajú do styku s drogami prostredníctvom partií
v triede alebo cez starších študentov školy z vyšších ročníkov. Na základe osobných
konzultácií s rodičmi, zákonnými zástupcami, opatrovateľkami, riaditeľstvom školy alebo
vykonaním preventívnych akcií a stretnutí so žiakmi a študentami boli zistené informácie
potvrdzujúce vek najmladších konzumentov drog 15 – 16 rokov. Ide o užívanie najmä
marihuany, nesprávne prezentovanej aj v médiách a iných zdrojoch informácií ako tzv.
„mäkkej drogy“. Je potrebné opätovne upozorniť, že slovenská legislatíva nepozná pojem
„mäkké a tvrdé drogy“, rovnako ako vzhľadom na obsah účinnej látky THC nie je možné
tvrdiť, že konzumácia marihuany je vo vzťahu k poškodeniu zdravia užívateľa a vzniku
závislosti menej škodlivá ako iné omamné a psychotropné látky.

Zdroj: https://www.minv.sk/?drogova-scena-na-uzemi-slovenskej-republiky

Share

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.