NIE, KONOPE NIE je vstupná brána….

Napriek vzostupu legalizácie KONOPE sa stále ozývajú hlasy nielen v USA, ale aj u nás na Slovensku, ktoré v nevedomosti hlásajú a šíria polopravdy o tom, ako je KONOPE prechodnou resp. vstupnou drogou. Táto „teória“ hlása, že väčšina užívateľov opiátov, metamfetamínov a iných drog začínalo práve s KONOPE – než prešli na tvrdšie a škodlivejšie drogy, čo logicky (podľa ich logiky) znamená, že KONOPE im otvorilo dvere do sveta tvrdých drog. Táto „teória“ hovorí, že musí existovať tzv. kauzálny mechanizmus, ktorý senzitívnych užívateľov konope vedie k väčšej žiadostivosti a ochote skúsiť iné, tvrdšie drogy.

marijuana-heroin

Napriek tejto povedal by som hypotéze a nie teórii, to v skutočnosti nie je pravda. Pozrime sa na túto demagógiu podrobnejšie. Dnes prevádzaný výskum ukazuje, že drvivá väčšina užívateľov KONOPE z minulosti resp. súčasnosti užíva LEN KONOPE a neprešla na iné tvrdšie drogy. Približne 1/3 užívateľov KONOPE prestala užívať po založení rodiny alebo narodení detí.

Tak prečo je stále tento hlúpy argument súčasťou rétoriky a kontroverzie okolo KONOPE ? Bližší pohľad odhaľuje historické korene ako aj skryté záujmy ktorých cieľom bolo živiť tento mýtus, túto demagógiu.

Vysvetlenie užívania tvrdých drog:

Pri analýze toho, čo sa vlastne znamená „brána“ k užívaniu tvrdých drog, existuje niekoľko faktorov v tejto analýze.

  • Chudoba a zlé sociálne prostredie je prvým predpokladom k užívaniu drog (tvrdia vedci) (dodávam že kokaín je droga vyslovene bohatých a úspešných ľudí) 😉
  • Kontakt s ľuďmi ktorí drogy užívajú zvyšuje šancu na užívanie drog
  • Duševné choroby ako rôzne asociálne správanie, bipolárne poruchy osobnosti sú tiež zvýšeným rizikom pre náchylnosť k užívaniu drog v budúcnosti
  • Nové výskumy ukazujú na fakt, že práve kriminalizácia a ZÁKAZ KONOPE často skutočne vedú k užívaniu tvrdých drog (čo podporuje aj štúdia ktorá dokazuje zníženie počtu užívateľov tvrdých drog v tých krajinách kde prišlo k legalizácii / dekriminalzácii drog označovaných ako mäkké – KONOPE)

S nárastom výskumov spochybňujúcich teóriu KONOPE ako vstupnej brány, je dôležité rozptyľovať mýty ktoré šíria odporcovia a najmä neznalci tejto problematiky.

Ale čo všetky tie dôkazy v masmédiách ?

Väčšina výskumov spájajúcich marihuanu a neskoršie užívanie tvrdých drog, vychádza z tzv. korelácie týchto dvoch ukazovateľov. (Korelácia -vzájomný vzťah medzi variabilnými znakmi alebo vlastnosťami dvoch alebo viacerých javov). Avšak, treba dodať, a to potvrdí každý vedec, že korelácia neznamená, resp. nedokazuje príčinnú súvislosť týchto ukazovateľov.

Argumenty že KONOPE poškodzuje mozog sú dnes denne vyvracané novými výskumami ktoré potvrdzujú opak. Viď článok na http://medicann.sk/?p=76

Ďalší vedci naopak poukazujú na výsledky výskumov ktoré ukazujú, že alkohol a iné dostupné látky sú oveľa škodlivejšie ako sa pôvodne myslelo a je potrebný ďalší výskum aj u týchto látok a ich škodlivosti. Dr. Gilman, autor rôznych štúdií hovorí, že je taktiež potrebná lepšia a pravdivejšia informovanosť v médiách.

V inej štúdii ktorá  podporuje hypotézu „vstupnej brány“  autori samotní pripúšťajú  určité obmedzenia vo svojej štúdii, ako napríklad, že vylúčili mladých užívateľov kokaínu, ktorí marihuanu neužívajú. To znamená, že tie veci, ktoré mohli poskytnúť dôkaz o tom že žiadna vstupná brána neexistuje boli zámerne vypustené z analýzy.

Na druhej strane, je tu nespočetné množstvo výskumov ktoré ukazujú veľké nedostatky v teórii „vstupnej brány“. Bohužiaľ, spoločným menovateľom týchto štúdií je, že väčšina z nich nepochádza z USA, a preto nie sú v USA akceptovateľné.

Americká protidrogová politika začal so šírením strachu a rasizmu:

Takže, prečo väčšina výskumov ktoré vyvracajú hypotézu o „vstupnej bráne“ pochádza z krajín mimo USA ?

Ako Nathan Greenslit vysvetlil v článku z roku 2014, drogová politika USA začala so šírením strachu a rasizmu v roku 1937 v rámci kampane proti KONOPE (o nástupe lobbingu a zákazu v USA inokedy) . Táto politika sa odvolávala na Federálny zákon pre narkotiká ktorého tvorcom bol Harry Anslinger. Hovoriť o tom kto bol tento človek a koho záujmy sledoval by mohlo byť označené za konšpirácie ale znalci konopnej histórie vedia 😉  Zdroj – http://en.wikipedia.org/wiki/Harry_J._Anslinger

Nixonova administratíva v 70. rokoch posilnila kontrolu liečiv s vytvorením protidrogovej agentúry (DEA) ktorá mala zákaz marihuany ako lieku na prvom mieste svojich aktivít.

Vzhľadom k tomu, že KONOPE je stále oficiálne zaradené v USA na zoznam látok bez lekárskej hodnoty, je potrebné povolenie od DEA na jeho oficiálny výskum. Aj preto bolo len zriedkavo toto povolenie vydané a vedci nemali oficiálny prístup ku skúmaniu tejto rastliny a jej účinných látok

Medzitým, v USA sa nikto nevenoval výskumu drog resp. drogových závislostí, naopak podporovali sa teórie o nulovom využití KONOPE. Po desaťročia vedci, ktorí dostávali miliónové granty od farmaceutických spoločností mali za úlohu udržiavať hypotézu o „vstupnej bráne“ ako aj šíriť nepravdivé a neúplné výsledky štúdií. Zmenu v smerovaní môžeme vidieť dnes, kedy sa podporujú nezávislé a vedecké štúdie, ktorých výsledky hovoria pravý opak toho, čím zavádzali verejnosť počas 70 rokov trvajúcej vojny proti konope.

Taktika vydesiť:

V súčasnej dobe, čo začala viac využívať taktika vydesenia pomocou tzv. „vedeckého žargónu

Sociológovia Craig Reinarman a Harry G. Levine opísali ako médiá a politici vytvárajú politiku strachu ohľadne drog. Jedným z týchto šírených strachov je tvrdenie že, po dekriminalizácii KONOPE by prišlo k rapídnemu zvýšeniu jej užívateľov.  Ale štúdia  z roku 2004 porovnáva Amsterdam, kde sa marihuana legálne užíva od roku 1979 a San Francisko, kde bolo konope dlho trestným činom. Autori štúdie zistili, že kriminalizácia marihuany neznižuje spotrebu, naopak dekriminalizácia nezvyšuje počet užívateľov.

Napríklad v článku uverejnenom v American Academy of Pediatrics, autori nenašli žiadne dôkazy, ktoré by potvrdzovali že legálne užívanie KONOPE v niektorých štátoch USA viedlo k zvýšeniu počtu rekreačných užívateľov.

Najhorší dopad na mladých ľudí je možnosť trestného stíhania – dodávajú autory.

KONOPE – Brána ale do väzenia:

Štúdia ďalej zistila, že traumatická skúsenosť po zatknutí, prípadné väznenie za držanie KONOPE je najškodlivejší aspekt vnímaný medzi mladými ľuďmi. Zatknutie resp. stíhanie za držanie konope, môže mať za následok často trvalé právne a sociálne problémy najmä pre mladých ľudí.

Podľa štúdie ACLU, takmer polovica všetkých drogových zatknutí bolo za držanie konope. Na Slovensku je to odhadom viac ako 2/3 drogových prípadov.

KONOPE ako výstupná brána z tvrdých drog:

V súčasnosti sa rozbiehajú výskumy zamerané na štúdium využitia KONOPE pri liečbe ťažkých drogových závislostí na opiátoch.

Tieto výskumy bolo do dnes ignorované. Avšak teraz, ako sa Konope stáva legálnym pre lekárske využitie, prichádzajú nové výskumy aj ohľadne tohto využitia konope a prvé výsledky ktotré máme netreba odmietať ani prehliadať.

Kriminalita sa nezvýšila v štátoch ktoré doposiaľ konope legalizovali, práve naopak – znížila sa ! prekvapivo sa taktiež znížil počet úmrtí na predávkovanie opiátmi.

Aj pre vyššie uvedené dôvody je najvyšší čas opustiť názory že konope je vstupná brána a začať viac študovať jeho využitie nielen v klasickej medicíne ale al pri liečbe drogových ochorení ktoré majú smrtiace a devastačné účinky na ľudský život.

 

Autor: Miriam Boeri – profesorka sociológie na univerzite Bentley

Zdroj: theconversation.com

Foto: Internet

Preklad: MediCann Slovakia OZ

Share

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.