Metóda super-kritickej extrakcie (najúčinnejší spôsob extrakcie CBD)

Super-kritická extrakcia je založená na rozpustnosti danej zložky v rozpúšťadle v super-kritickom stave. Tekutina v super-kritickom stavu (Supercritical Fluid – SCF) je veľmi mobilná – schopnosť rozpúšťať sa približuje kvapalným rozpúšťadlám zatiaľ čo penetrácia do pevnej matrice je uľahčená transportnými vlastnosťami podobným plynu.

Extrakcia super-kritickým oxidom uhličitým je separačný proces, ktorý využíva skutočnosti, že nad teplotu 31 °C (tzv. kritická teplota) nie je možné oxid uhličitý ďalším zvyšovaním tlaku skvapalniť. Vysoko stlačený plyn potom v super-kritickom stave vykazuje mimoriadne vlastnosti – s rastúcou hustotou rastie totiž schopnosť rozpúšťať látky. Ide o fyzikálny proces, pri ktorom nedochádza k žiadnej chemickej reakcii ani k uvoľňovaniu tepla.
Rozpúšťaciu schopnosť CO2 je možné ovplyvniť zmenami tlaku a teploty – väčšina extrakcií prebieha pri tlaku   100-300 bar a teplotách 40-50 °C. Za týchto podmienok potom zvyčajne získavame z extrahovaného materiálu až okolo 95% prítomnej substancie.

Prednosti super-kritickej extrakcie

Super-ktitická extrakcia je zaujímavá najmä kvôli nasledujúcim charakteristikám tejto extrakčnej metódy:

– pri extrakcii dochádza LEN k šetrným tepelným zákrokom, aplikovateľným aj na citlivé látky
– získané produkty neobsahujú žiadne zbytky rozpúšťadiel – získava sa najčistejší možný extrakt
– prírodné látky sa dajú  získať bez straty arómy.
– rozpúšťacie charakteristiky rozpúšťadla sa môžu meniť zmenami teploty a tlaku
– rozpúšťadlo (CO2) je látka fyziologicky úplne nezávadná, germicídna (odolná voči mikroorganizmom) a nehorľavá
– pre svoju čistotu dovoľuje extrakt široké využitie v potravinárskom a farmaceutickom priemysle.

super critical extrakcia

Vlastnosti CO2 v procese super-kritickej extrakcie

 

– CO2 je bezfarebný plyn kyslej chuti a zápachu, v pevnom stave biela, tvrdá hmota, vo vyšších koncentráciách  je dusivý.
– Kritická teplota CO2 je 31 °C. Extrakcie sa preto dajú realizovať pri teplotách tak nízkych, že nemôže prísť k poškodeniu organoleptickej kvality extraktu.
Kritický tlak CO2 je od 7,38Mpa
– Inertnosť – nehrozí nebezpečie sekundárnych reakcií (napr. oxidácia)
– Nezávadnosť – CO2 je úplne nezávadný
– Polarita CO2 je podobná ako u pentánu a hexánu, ktoré sa bežne používajú pri klasickej extrakcii
– Pri super-kritickej extrakcii CO2 nedochádza k hydrolýze, esterifikácii alebo termickým zmenám
– V extrakte nezostávajú žiadne residuá extrakčného činidla (čiže žiadne zvyšky rozpúšťadla)

co2_1

Príklady rozpustných a nerozpustných látok

Príklady v CO2 rozpustných látok
(možné vyextrahovať):
Príklady v CO2 nerozpustných látok
(nie je možné vyextrahovať):
Esenciálne oleje Fosfolipidy
Triglyceridy Aminokyseliny
Terpeny Cukry
Alkaloidy Glykosidy
Lipidy Flavonoidy
Steroidy Anorganické soli
Oligomery

 

Alternatívne možnosti extrakcie

Izolácia špecifických látok z olejnatých semien, korenia, chmeľu a iných prírodných surovín sa tiež robí  klasickou extrakciou nízkovarnými organickými rozpúšťadlami ako je methanol, ethanol, ethylacetát, dichlormethan a dalšie. .
V potravinárskom a farmaceutickom priemysle musí ale extrakčné činidlo vždy spĺňať určité podmienky, ktoré  sú v jednotlivých štátoch rozdielne. Obecnými požiadavkami bývajú:

-vysoká čistota
-chemická stabilita
-inertnosť

-nie je jedovatý
– nízky bod varu

Super-kritický oxid uhličitý tieto podmienky spĺňa dokonale, na rozdiel od klasickej extrakcie organickými rozpúšťadlami, u ktorých v produkte vždy zostávajú  zbytky zdraviu škodlivého extrakčného činidla.

 

Iné alternatívne možnosti získavania substancie

Okrem extrakcie (či už klasickej či super-kritickej) sa niektoré nami produkované oleje dajú získavať tiež lisovaním za studena. V porovnaní s lisovaním za studena super-kritická extrakcia vykazuje nasledujúce klady a zápory:

Klady super-kritickej extrakcie v porovnaní s lisovaním za studena:
– Super-kritická extrakcia dosahuje vyššiu čistotu extraktov – hlavne zbavuje extrakt prípadných ťažkých kovov obsiahnutých v surovine a herbicídov a pesticídov používaných často pri pestovaní. Extrakt takéto látky neobsahuje, pretože nie sú v CO2 rozpustné (viď. rozpustnosť CO2), zatiaľ čo pri lisovaní za studena ich oddelenie nie je možné zabezpečiť.
– Super-kritická extrakcia prebieha pri nižších a stabilných teplotách, čo je žiadané napr. pri získavaní mastných kyselín, ktoré sa za vysokých teplôt ničia a môžu sa dokonca premeniť na škodlivé látky. Super-kritická extrakcia  prebieha väčšinou pri teplotách do 50 °C, zatiaľ čo pri lisovaní za studena je možné dosiahnuť nízkej teploty len v začiatočnej fáze lisovania – následne sa teploty vplyvom trenia a tlaku výrazne zvyšujú.

Zápory super-kritickej extrakcie v porovnaní s lisovaním za studena:
– Cena extraktu získaného super-kritickou extrakciou je väčšinou z dôvodu drahej a náročnej technológie vyššia.
– V niektorých prípadoch môže byť extrakt pri super-kritickej extrakcii zbavený žiadaných resp. chcených látok pretože tie nie sú v CO2 rozpustné (viď. rozpustnosť CO2)zatiaľ čo lisovaním sa tieto látky zachovávajú v lisovanom extrakte.

 

 

Autorské práva MediCann Slovakia a uvedené zdroje. Všetky práva vyhradené.
fyzické osoby ZDIEĽAŤ môžu bez potreby žiadať povolenie. FB stránky a ine médiá (tlačené, elektronické) nemajú právo toto zdieľať bez uvedenia zdroja alebo požiadania o zdieľanie!
za pochopenie ďakujem-e Váš MediCann
Foto: Internet  / krone-trailer.com
Share

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.