Lieči konope rakovinu ?

Antineoplastická aktivita kanabinoidov je známa už pomerne dlho a existuje aj veľký objem publikácií, ktoré tento účinok popisujú in vitro.

Najmä v posledných 10 rokoch tiež nie je možné neregistrovať prudko rastúcu vlnu záujmu o liečbu najrôznejších nádorov pomocou konope, ktorá sa viaže najmä k tzv. „Fénixovým slzám“ organickými rozpúšťadlami pripraveným koncentrátom z konope, zvyčajne s veľmi vysokým obsahom THC a stopovými množstvami ďalších v konope obsiahnutých látok. Na jeho vývoji a propagácii sa najviac podieľali a podieľajú dvaja nelekári-liečitelia – jednak je to kanadský (znovu) objaviteľ Rick Simpson, a taktiež Čech Jindřich Bayer. V súčasnosti však ide o mohutný globálny jav, zasahujúci všetky rozvinuté a rozvíjajúce sa krajiny a šíriaci sa predovšetkým prostredníctvom sociálnych sietí a špecializovaných webov. Akokoľvek „Fénixove slzy“ podľa svojich obhajcov majú byť liečbou viac-menej na všetky choroby, a teda predstavovať akúsi Panaceu ( http://donate.hempcures.work/), pozornosť vzhľadom k svojmu rozšíreniu na seba pútajú najmä nádory. Na rôznych weboch existuje verejne dostupné množstvo prípadových štúdií z rôznych krajín a sociálnych vrstiev, ktoré by mohli (a mali) nasmerovať výskum, a to najmä k využitiu celej rastliny a prípravku z nej, pretože práve tak je v týchto kazuistikách využívaná. Tieto prípadové štúdie v rôznej kvalite – so zdieľanou plne odkrytou medicínsku dokumentáciou, poloanonymné alebo tiež úplne anonymné – podávajú správy o úspešnom použití rastliny konope a jej extraktov v rôznych formách podaní od inhalácie cez perorálne podanie až po čapíky. Kauzalita liečby nádorových ochorení pomocou celého konope a prípravkov z neho sa ojedinele objavujú aj v odbornej literatúre.

Jindřich Bayer

O mechanizmu účinkov toho zatiaľ nie je príliš známe, intuitívne sa ponúka hypotéza o selektívnom ovplyvnení apoptózy (bunkovej smrti), v ktorého riadení zohráva endokanabinoidný systém zásadnú úlohu  a je mnohonásobne overené na rakovinových bunkách in vitro. Je však pravdepodobné, že vzhľadom na ich komplexnú úlohu endokanabinoidného systému v konaní homeostázy bude v hre mechanizmov podstatne viac. Nie je tiež jasné, či anti-neoplastický efekt sa obmedzuje na špecifické typy rakoviny (najsľubnejší sa na podklade in vivo pokusov, zdajú gliómy a ďalšie nádory nervových buniek, nádory prostaty, a estrogén-negatívne karcinómy prsníka (citované v Barnes & Barnes, 2016)). Zatiaľ najnovšie prehľady, zahŕňajúce hypotézy, ako by modulácia endokanabinoidného systému mohla byť účinná pre liečbu radu podtypov rakoviny, priniesli Nikan, Nabavi a Velasco.

Napriek silnému teoretickému podkladu pre antirakovinné účinky konope a látok z neho existuje len veľmi málo lege artis humánnych štúdií. V jednej z nich  študovali Liang a jeho tím vzťah medzi rakovinou skvamóznych buniek krku a hlavy a užívaním konope a došli k presvedčivému záveru, že desať- až dvadsaťročná história užívanie marihuany riziko tejto rakoviny významne znižuje. V Španielsku Dr. Guzmán s kolegami vykonali v pilotnej prvej fáze klinického pokusu s recidivujúcim multiformným glioblastómom na 9 pacientoch, u ktorých zlyhala všetka dostupná terapia vrátane agresívnej chemo a rádioterapie a vykazovali jasné známky progresie tumoru. THC bolo administrované priamo do tumoru – otestovanie bezpečnosti tejto formy podanie bolo hlavným cieľom štúdie, a v tomto ohľade bola štúdia úplne úspešná. Jedným z vedľajších nálezov bol tiež preukaz antitumorózního pôsobenie THC na nádor in vivo.

Dr. Manuel Guzmán

Z dôvodov, uvedených na začiatku tohto príspevku, sú klinicky využiteľné výsledky výskumu liečby rakoviny pomocou kanabinoidov a celého konope a prípravkov z neho jedným z najviac sledovaných  produktov súčasnej „konopné vedy.“ Podľa názoru autorov tohto prehľadu by teoretický podklad a početné kazuistiky mali medicínsky výskum – a jeho sponzormi – orientovať týmto smerom oveľa masívnejšie než doteraz. Problémy, ktoré tomu do značnej miery bráni, sú hlavne zákony jednotlivých štátov ktoré zakazujú narábanie resp. skúmanie týchto látokv medicíne. Kým však klinický výskum v tejto oblasti nebude významne rozvinutý, bude zavedenie liečby nádorov v humánnej medicíne vzdialené rovnako ako doteraz, kedy nie je kauzálna liečba pomocou konope a kanabinoidmi považovaná za postup lege artis.

Pomáhame vám sa zorientovať v možnostiach konopnej liečby už od roku 2015 !
Pre viac informácií napíšte na: [email protected]

Share

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.